Categorie: Installatie

Toilet

Expo Milaan Salone del Mobile 2012 Project is onderdeel van afstudeerproject; Biesbosch Toiletvoorziening voor basiscomfort op plekken waar geen riolering aanwezig is zoals natuurgebieden. De rietkraag rondom het toilet zorgt voor de privacy van de gebruiker maar is tevens ook onderdeel van het onderliggende helofytenfilter. Werking: De vaste stof wordt opgevangen in een opvangbak. De ...

Kippenploeg 4M2-PW

In de hedendaagse landbouw staan de dieren vaak op stal en wordt de akker bewerkt met grote machines. Waarom dieren en grasland scheiden als ze afhankelijk van elkaar zijn voor hun voortbestaan? De kippenploeg biedt een nieuwe kijk op dit onderwerp. Architectonische landschapskunst en de agrarische cultuur komen samen in deze mobiele kippenren. Gedurende de ...

Windorgel 53°28′ NB 5°06′ OL

Architectonisch baken / Instrument   Zwalkend over de Waddenzee laat menig schipper zich meevoeren op de klanken van het orgel. Plotseling opdoemend uit de mist staat het daar, als baken in het landschap.   Bestemming bereikt,  ITGWO…   Installatie ontworpen voor de kunstroute van muziekfestival: Into The Great Wide Open te Vlieland.

Wassend water

Schetsontwerp voor tijdelijke bebouwing eiland de Brekken Sneek Het waterrijke gebied waarin deze eilandjes liggen is een veen afgraving. Het is een laaggelegen gebied aan de rand van Sneek wat deels fungeert als natuurgebied anderzijds als agrarisch gebied. De eilandjes liggen laag en hebben hun karakteristieke vorm te danken aan het water en hun bestaan ...

Spanning in het hout

De spanning in het hout als constructieve eigenschap toegepast. Vorm en bouwmethode geïnspireerd op de houten scheepsbouw uit vervlogen tijden. Materiaal: essenhout, staal, iepenhout voor de keggen.

Billboard cinema

Presentatie object om grote projecten in kleine ruimtes te presenteren. Locatie: voormalige gevangeniscel van de Blokhuispoort te Leeuwarden tijdens expositie.