Toilet

Installatie

Expo Milaan Salone del Mobile 2012

Project is onderdeel van afstudeerproject; Biesbosch

Toiletvoorziening voor basiscomfort op plekken waar geen riolering aanwezig is zoals natuurgebieden. De rietkraag rondom het toilet zorgt voor de privacy van de gebruiker maar is tevens ook onderdeel van het onderliggende helofytenfilter.

Werking:

De vaste stof wordt opgevangen in een opvangbak. De vloeistof wordt weggevoerd naar een aantal  filterlagen in de grond (De wortels van de rietkraag zijn ook een belangrijk onderdeel van het filter  hierdoor kan de vloeistof schoon het milieu in. Doordat de vloeistof is gescheiden van de vaste stof in de bun zal deze sneller indrogen. De bun kan geleegd worden op bijv een composthoop waar het zal composteren.

Het helofytenfilter is een bestaande ecologisch verantwoorde filtermethode die is toegepast in het ontwerp van deze toilet oplossing.

Het filter wordt nog steeds toegepast, vooral op plekken waar geen aansluiting mogelijk is of men te ver van de hoofdriolering af zit. vaak kan en wil men niet zomaar lozen op het oppervlaktewater.

© LISA KLAPPE