Wassend water

Installatie

Schetsontwerp voor tijdelijke bebouwing eiland de Brekken Sneek

Het waterrijke gebied waarin deze eilandjes liggen is een veen afgraving. Het is een laaggelegen gebied aan de rand van Sneek wat deels fungeert als natuurgebied anderzijds als agrarisch gebied.

De eilandjes liggen laag en hebben hun karakteristieke vorm te danken aan het water en hun bestaan aan de bomen op het eiland die met hun wortels de grond bij elkaar houden. Dit is ook duidelijk te zien aan de ingesleten organische vormen die deze locatie zo kenmerkend en authentiek maken. Het zijn een van de weinige eilandjes in het Friese merengebied, welke nog niet zijn afgedamd met steenbestorting of walbeschoeiing

Het ontwerp bestaat uit een landschappelijk teken wat dient als fundament voor tijdelijke bebouwing in zomertijd. Het is een toevoeging aan de omgeving waardoor het eiland meer bestaansrecht krijgt en tevens een mogelijkheid biedt om er op recreatieve wijze te kunnen verblijven. Het met stenen gestapeld fundament zal door de tand des tijd aangetast worden, begroeien en zijn plek in de omgeving aannemen waardoor het in kille jaargetijden dienst zal doen als beschutting voor dieren, en nestplek zal bieden aan vogels.

Door de locatie vanuit de gebruiker te benaderen ben ik gekomen tot de uiteindelijke vorm. Deze loopt van inham tot inham. De voornaamste reden om deze twee inhammen te verbinden is het symbolisch tegenhouden van het slijtende water.

Maar ook om de relatie van het water met de tijdelijke bewoner te vergroten.

De houten bebouwing op het fundament bestaat uit een slaapruimte met uitzicht op de oprukkende verstedelijking van Sneek. De woon (kook) ruimte is in het midden naast de archetypische schoorsteen geplaatst. Door de hoge muren is het zicht in tegengestelde richting van de stad en ligt overdag de focus op het natuurgebied.

De uitlopers van het fundament bieden plaats aan een zitplek midden in het water om te genieten van de rust en de ruimte.

De geluidsloze prefab bouwmethode om eenvoudig te kunnen bouwen in een natuurgebied, is geïnspireerd op de met touw zigzaggend vastgebonden dekplaten van skûtsjes, en andere zeilende vrachtschepen.

Deze zelfde methode heb ik toegepast in meer hedendaagse vorm.  Als materiaal gebruik ik underlayment (multiplex) platen, touw en gekleurd bouwplastic.

Oprukkende verstedelijking van Sneek gezien vanuit de slaapplek.