Kippenploeg 4M2-PW

Installatie

In de hedendaagse landbouw staan de dieren vaak op stal en wordt de akker bewerkt met grote machines. Waarom dieren en grasland scheiden als ze afhankelijk van elkaar zijn voor hun voortbestaan? De kippenploeg biedt een nieuwe kijk op dit onderwerp. Architectonische landschapskunst en de agrarische cultuur komen samen in deze mobiele kippenren. Gedurende de dag houden de kippen de

bodem vruchtbaar als ze scharrelen naar wormen en ander voedsel, ondertussen bemesten ze de grond met hun uitwerpselen. De ploeg kan van tijd tot tijd verplaatst worden om de dieren te voorzien van een nieuw stuk akker.

Door het inpassen van dynamische architectuur in het landschap wordt de natuurlijke relatie tussen land en dier hersteld.