Earthship

Geen categorie

Locatie: Folly Art Norg 2019

Onderdeel van een wandelroute langs 19 Folly’s in en rond het dorp Norg (drenthe) 4 augustus 2019 tot 1 september 2019

Fotografie: Kees Muizelaar

Tot een aantal decennia geleden waren schepen onlosmakelijk verbonden met het landschap van Drenthe; ze werden gebruikt voor het transport van turf en Friese (terp)aarde. De schepen werden tegen de walkant aan gevaren waar ze met de hand  geladen en gelost werden. Een zware klus voor arme arbeiders die vaak in primitieve hutten van plaggen en aarde woonden.

De folly kan gezien worden als een ode aan het landschap vanuit historisch perspectief, maar ook als een futuristisch en architectonisch denkmodel. Door de opwarming van de aarde en de stijgende zeespiegel verschuift mogelijk de kustlijn. Drenthe komt hierdoor aan zee te liggen en er zal een migratiestroom opgang komen. Het  Earthshipbegeeft zich op deze grens van land en water.  Daarnaast zet het aan tot nadenken over deze veranderlijke omgeving die vraagt om dynamische oplossingen ten opzichte van bestaande architectuur en landschapsinrichting.

Fotografie: Kees Muizelaar